Poäng - KABE Klubb Syds hemsida

Till innehåll


Medlem som värvar ny medlem erhåller 25 poäng.

Medlem kan värva obegränsat antal medlemmar.

Medlem som lyckas för klubbens räkning, ingå ett skriftligt avtal med företag som är villiga att lämna rabatt och eller sponsra klubben på något vis, erhåller denne medlem 50 poäng.

Medlem som lyckas knyta ett företag att annonsera i klubbtidningen och eller på klubbens hemsida, erhåller denne medlem 50 poäng per företagsvärvning.

Dessa poäng erhålles via värdecheck. Medlemsnummer skrivs i och signeras av ordförande.

Medlem kan samla obegränsat med poäng / värdecheckar, så att summan kan bli högre.

Poängen jämställs med svenska enkronor (25 poäng = 25 svenska kronor).

Medlem kan med checken / checkarna inhandla valfritt av det sortiment som klubben kan ernjuda. Värdechecken accepteras även som betalning till klubbträff.

Men godkänns ej som betalning av medlemsavgift.

Skulle medlem gå ur klubben, förlorar poängen / checkarna sitt värde.

Poängen / värdecheckarna är personliga och medlemsnummer skrivs in i checkarna, och kan därför inte överlåtas.

Obehörig kopiering (förfalskning) av värdecheck medför omedelbar uppsägning av medlemsskap, eftersom det står i stadgarna, att skadar eller missbrukar man klubben på något sätt, kan det medföra detsamma.


OBS! Se till att medlemmen skriver vem som värvat dem, om du ska kunna kräva poäng.

Tillbaka till innehåll