Rutiner för medlemsträffar - KABE Klubb Syds hemsida

Till innehåll


§01. Anmälan till medlemsträff gäller först när inbetalning skett, om inga speciella omständigheter föreligger.

§ 02. Inbetalning till medlemsträff ska ske senast enligt anvisad tid.

§ 03. Pris till medlemsträff gäller som alltid: 1 ekipage innehållande 2 vuxna personer.

§ 04. Förtydligande: 1 ekipage består av: 1 personbil och 1 husvagn. Eller: 1 husbil.

§05. Ekipaget får endast innehålla maximalt antal personer som ekipaget är ämnat för.

§ 06. Tredje person eller extra person, betalar avgift enligt den gällande medlemsträffs avgift.

§ 07. Extra person som ej är medlem i KABE Klubb Syd, kan vara med på medlemsträff, men betalar då 50% över träffavgift. (Exempel: kostar en träff 200 kronor per person, betalar icke medlem 300 kronor).                         

§ 08. Maximalt 2 personer, (som ej är medlem i KABE Klubb Syd,) kan inbjudas till medlemsträff av en medlemsfamilj.

§ 09. Extra person på träff, som ej är mantalsskrivna hos medlemsfamiljen, måste bo i medlemsfamiljens husvagn/husbil under träffen.

§ 10. Barn upp till 13 år, eller till och med 12 år, betalar 50 kronor i avgift om det inte förekommer någon aktivitet som kan kosta extra för KABE Klubb Syd (t.ex. busstur, båttur o.s.v.).

§ 11. Barn från och med 13 år och upp t.o.m. 17 år betalar ½ vuxenpriset om inget annat anges för gällande medlemsträff.

§ 12. Avanmälan från en medlemsträff ska ske innan sista inbetalningsdatum faller in.

§ 13. För att medlem ska kunna kräva inbetald anmälningsavgift för medlemsträff åter, vid eventuell återbud, gäller endast giltigt läkarintyg för att återbetalning ska kunna ske.

§ 14. Medlem som anordnar en medlemsträff, är befriad från anmälningsavgift för densamme medlemsträff.

§ 15. Vid större träffar kan styrelsen besluta om två värdpar ska befrias från träffavgiften.

§ 16. Medlem som anordnar en medlemsträff, kan valfritt dela sin anmälningsavgift med de medlemmar som bistår vid träffen.

§ 17. Medlem som är "långliggare" på just den camping som medlemsträffen ska ske på, behöver inte betala campingavgift för den tid medlemsträffen föregår. Alltså anmälningsavgift minus de aktuella dagars campingavgift som KABE Klubb Syd förhandlat med campingansvarig om.

§ 18. Medlemsträffens värd/värdpar ansvarar för KABE Klubb Syd's egendom (flaggor, partytält, vinstpriser o.s.v.).

§ 19. Samtliga KABE Klubb Syd's medlemmar ansvarar för att ordning och renlighet på och omkring medlemsträffens lokal sköts. Klubbens rykte ska alltid förbli intakt.

§ 20. För att en medlemsträff ska subventioneras av KABE Klubb Syd, ska det vara minst 10 ekipage anmälda. Träff kan genomföras med mindre antal, men då utan KABE Klubb Syd's stöd.

§ 21. Värdparet bestämmer när incheckning kan ske (klockslag), hos träffvärd.  

§ 22. Medlem ska respektera angiven tid för att checka in hos träffvärd.

§ 23. Vid frukost, lunch är det oftast fri bordsplacering. Gamla medlemmar har oftast blivit nära vänner och vill då (förståeligt) sitta tillsammans. Men till middagar är det önskvärt att gamla medlemmar sitter (givetvis par tillsammans) med nya medlemmar, för att de nya ska känna sig välkomna i gänget.

§ 24. Om några/flera medlemmar vill/önskar ställa sina ekipage bredvid varandra, kan detta endast ske om de checkar in samtidigt, och om det är möjligt för träffvärd att genomföra det. I annat fall kan det ställa till olägenhet för träffvärd/träffvärdparet.

§ 25. Vid samtliga medlemsträffar finns blanketter där medlemmar har chansen   att uppdatera sin personliga status: telefonnummer, e-postadress, hemadress, komplettera med   hustruns eller mannens namn o.s.v., så att medlemslistan hålls uppdaterad. (Fråga träffvärd efter en blankett).

Tillbaka till innehåll